Mali bohaterzy

Mali bohaterzy

Mali bohaterzy
15 października 2021

W Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach od kilku lat działa Koło Wolontariatu „Dar Serca”. Pod opieką Lucyny Narkun pracują w nim uczniowie, którzy bezinteresownie pomagają potrzebującym. Zawsze po wakacjach odbywa się nabór nowych członków i opracowywany jest plan działania na kolejny rok szkolny.

Zbiórka koców i karmy dla zwierząt ze schroniska w Osiecznicy, współpraca z gubińskim domem dziecka, aktywny udział w Szlachetnej Paczce czy pomoc w nauce, pielęgnacji zieleni na terenie szkoły, a nawet w oddziałach przedszkolnych.  Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.