Nowe przejście do końca września

Nowe przejście do końca września

Nowe przejście do końca września
6 sierpnia 2021

O ewentualnej poprawie bezpieczeństwa na ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrz. mówi się od kilku lat. Priorytetem było jednak przejęcie przez gminę wspomnianej drogi od starostwa powiatowego, co formalnie wydarzyło się przed kilkunastoma miesiącami. Teraz nadszedł czas na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych.

Od kilku lat gmina Krosno Odrz. zabiegała o przejęcie powiatowej ulicy Pułaskiego. Jednym z większych orędowników takiego rozwiązania od początku był Grzegorz Garczyński, ówczesny zastępca burmistrza, sprawujący obecnie funkcję starosty. Sprawa rozstrzygnęła się kilkanaście miesięcy temu.  Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.