PKS się wycofał

PKS się wycofał

PKS się wycofał
2 lipca 2021

Od 1 lipca komunikacja na terenie Gubina zostaje zawieszona. Taką informację mogą ujrzeć mieszkańcy przy gubińskim dworcu PKS. Nikt nic nie wie, nikt nic nie słyszał. Czy gubinianie zostaną pozbawieni autobusów miejskich już na stałe?

Transport miejski, jak i ten między okolicznymi miejscowościami, od lat kuleje. Autobusy jeżdżą puste lub prawie puste, a połączenia, według mieszkańców, są w bardzo niedogodnych godzinach. Zdarzało się, że w ubiegłym roku autobus do Zielonej Góry wyruszał tylko raz dziennie, również raz dziennie wracał. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.