Murem za dyrektorką

Murem za dyrektorką

Murem za dyrektorką
27 czerwca 2021

Konkretnie chodzi o Szkołę Podstawową w Dąbiu. – O godzinie 14.00, dzień przed sesją, na której została podjęta uchwała o przekształceniu szkoły podstawowej w zespół szkolno-przedszkolny, nauczyciele otrzymali informację o zwołanej nagle na 16.00 radzie pedagogicznej z udziałem wójta. Spotkanie odbyło się wprawdzie pod presją, ale w końcu wójt znalazł czas dla bezpośrednio zainteresowanych zmianami nauczycieli i przedstawił kwestie związane z planowanym przekształceniem szkoły. Wprawdzie uspokoił nieco niepokoje zapewniając, że nie będzie żadnych zwolnień, a kadra kierownicza zostanie wyłoniona w drodze konkursu – mówią sami zainteresowani. Niestety spokój nie trwał zbyt długo. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.