Różne ceny jednej usługi

Różne ceny jednej usługi

Różne ceny jednej usługi
25 lutego 2022

Mieszkańcy dwóch bloków na ulicy Matejki w Krośnie Odrz. płacili miejscowej spółdzielni mieszkaniowej dwie całkowicie różne stawki za tą samą usługę. Po interwencji naszej gazety, część z nich ma otrzymać wyrównanie.

W ostatnim czasie skontaktowali się z nami mieszkańcy jednego z dwóch bloków zlokalizowanych przy ul. Matejki w Krośnie Odrz. – Mam dwa mieszkania w jednym i drugim bloku. Oba przyłączone są do tej samej kotłowni – opowiada Ryszard. Co ciekawe, mieszkańcy jednego bloku płacili za podgrzanie wody nieco ponad 28 złotych za jednostkę, podczas gdy ich sąsiedzi z naprzeciwka, za tę samą usługę musieli uiścić zarządcy przeszło 47 złotych. Różne były również opłaty za eksploatację. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.