Te gałęzie trzeba przyciąć!

Te gałęzie trzeba przyciąć!

Te gałęzie trzeba przyciąć!
15 marca 2022

Przewodniczący Rady Powiatu Kamil Kuśnierek złożył dwa wnioski, w sprawie drzew, które znajdują się przy drogach powiatowych i które zagrażają bezpieczeństwu. Sprawdźmy o jakie lokalizacje chodzi.

Pierwsza interpelacja w sprawie gałęzi i drzew wpłynęła do starosty pod koniec ubiegłego miesiąca. – W imieniu mieszkańców ulicy Piastowskiej w Gubinie oraz ulic przyległych zwracam się z prośbą o wykonanie pielęgnacji zadrzewienia w ciągu drogi powiatowej – czytamy w piśmie K. Kuśnierka. Więcej w papierowym wydaniu Tygodniowej.